โครงการ SC3 เรียนภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ ใน London

โครงการ SC3 เรียนภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ ใน London เมษายน 162,900 บาท เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า ทัศนศึกษาช่วงบ่าย พักในโรงเรียน ด้าน North West London ท่องเที่ยวในลอนดอน และเมืองใกล้ลอนดอน ด้านการศึกษา : Natural History Museum, Science Museum, British Museum, National Gallery, Royal Air Force Museum...

Recent posts