โครงการ TW2 เรียนในโรงเรียนของอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London

โครงการ TW2 เรียนในโรงเรียนของอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London เมษายน 119,900 บาท เรียนกับนักเรียนชาวต่างชาติในโรงเรียนของรัฐ เพื่อให้ได้ประสบการณ์การศึกษาอย่างอังกฤษอย่างแท้จริง พักกับ Host Family ในเขต South East London มี Buddy เป็นนักเรียนชาวอังกฤษ ที่จะคอยช่วยเหลือและแนะนำในการเรียนในโรงเรียน ท่องเที่ยวในลอนดอน ด้านการศึกษา : Royal Observatory Greenwich, Cutty Sark, Natural History Museum, British...

โครงการ SC2 เรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London

โครงการ SC2 เรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London 7-14 เมษายน 126,900 บาท เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า ทัศนศึกษาช่วงบ่าย พักในโรงเรียน North West London ท่องเที่ยวในลอนดอน และเมืองใกล้ลอนดอน ด้านการศึกษา : Natural History, Science, and British Museum สถานที่ต้องไป : Trafalgar square, St. Pauls, Millennium...

Recent posts