ถือสองพาสปอร์ต – สองสัญชาติ ได้หรือไม่ ใช้ทั้งสองเล่มอย่างไร

สำหรับคนไทยบางท่านที่อยู่ใน UK มานานพอสมควรแล้ว และ ผ่านขบวนการด้านกฎหมายที่ทำให้ได้ หนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร

Clip นี้จะบอกว่าท่านจะใช้ หนังสือเดินทางสองเล่ม (ไทย และ อังกฤษ) อย่างไร