การเตรียมความพร้อมของ ร้านอาหาร ผับ บาร์ takeaway

รัฐบาลอังกฤษได้ออกแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะเปิดร้านอาหาร pub บาร์ ต่าง ๆ อีกครั้งในวันที่ 4 ก.ค 2020

ร้าน Kapook EU Money Transfer และ ByLondoner จึงแปลเอกสาร และบันทึกออกมาเป็น Clip ให้เจ้าของร้าน และพนักงานได้ศึกษา เพื่อที่จะเปิดร้านค้าได้

โดยสรุปคือ
-ร้านที่มีพนักงาน มากกว่า 5 คนต้องทำ Risk assessment เป็นกระดาษ
-คุยกับพนักงานให้เข้าใจว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ต้องทำตามอย่างไร
-ต้องเก็บข้อมูลลูกค้า และพนักงาน 21 วัน
-ต้องมี Gel ล้างมือ และบอกให้ลูกค้าทำ Social Distancing (SD) และตัวพนักงานทุกส่วนก็ต้องทำ SD ด้วย
-ต้องมี ป้าย โปสเตอร์ เครื่องหมาย -หมั่นทำความสะอาดทุกส่วนของร้าน และมุ้งเน้นไปที่สิ่งที่คนจับ