โครงการ TW3 Rayongwit เรียน 3 สัปดาห์ ใน London เมษายน

โครงการ TW3สำหรับ Rayongwit School เรียน 3 สัปดาห์ ใน London และเที่ยว Edinburgh เมษายน 149,900 บาท

  1. เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Twin เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และเที่ยว Scotland ก่อนกลับ ระหว่างวันที่่ 7 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562
  2. เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า กิจกรรมและพักผ่อนช่วงบ่าย
  3. ทัศนศึกษาในลอนดอน และนั่งรถไฟไปประเทศ Scotland
  4. ชมสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาที Natural History, Science, London Transport and British Museum
  5. นั่งกระเช้า ล่องเลือ ขึ้นรถไฟ และรถบัส
  6. เที่ยวสถานที่ต้องไป House of Parliament, Westminster Abby, London Eye, Tower of London, and Tower Bridge
  7. Shopping : Oxford Street, Lego Shop, M&M , Souvenir, Hamleys และ Bicester Outlet – Oxford