โครงการ TW3 เรียน 3 สัปดาห์ ใน London เมษายน 149,900 บาท

 • เรียนในโรงเรียนของอังกฤษ 2 สัปดาห์ และ เรียนภาษาอังกฤษ 1 สัปดาห์
 • พักกับ Host Family ในเขต South West London
 • ท่องเที่ยวในลอนดอน และเมืองรอบลอนดอน
 • ด้านการศึกษา : Natural History Museum, Science Museum, British Museum,
  Greenwich Maritime Museum, Royal Observatory Greenwich & Cutty Sark
 • สถานที่ต้องไป : Trafalgar square, St. Pauls, Millennium Bridge, House of Parliament, Westminster Abby, London Eye, Platform 9¾ at King’s Cross, Tower of London,
  Tower Bridge
 • ด้านความตื่นเต้น : River Cruise, London Eye, Chelsea Football Club
 • ด้าน Shopping : Lego Shop, M&M, Souvenir, Hamleys Toy Shop
 • ต่างจังหวัด : Cambridge