โครงการ TW2 เรียนในโรงเรียนของอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London

โครงการ TW2 เรียนในโรงเรียนของอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London เมษายน 119,900 บาท

 • เรียนกับนักเรียนชาวต่างชาติในโรงเรียนของรัฐ เพื่อให้ได้ประสบการณ์การศึกษาอย่างอังกฤษอย่างแท้จริง
 • พักกับ Host Family ในเขต South East London
 • มี Buddy เป็นนักเรียนชาวอังกฤษ ที่จะคอยช่วยเหลือและแนะนำในการเรียนในโรงเรียน
 • ท่องเที่ยวในลอนดอน
 • ด้านการศึกษา : Royal Observatory Greenwich, Cutty Sark, Natural History Museum,
  British Museum, Science Museum
 • สถานที่ต้องไป : House of Parliament, Westminster Abby, London Eye,
  Tower of London, and Tower Bridge
 • ด้านความตื่นเต้น : ล่องเรือ River Cruise
 • ด้าน Shopping : Lego Shop, M&M , Souvenir, Hamleys