โครงการ SC3 เรียนภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ ใน London

โครงการ SC3 เรียนภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ ใน London เมษายน 162,900 บาท

 • เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า ทัศนศึกษาช่วงบ่าย
 • พักในโรงเรียน ด้าน North West London
 • ท่องเที่ยวในลอนดอน และเมืองใกล้ลอนดอน
 • ด้านการศึกษา : Natural History Museum, Science Museum, British Museum, National Gallery, Royal Air Force Museum & Greenwich Maritime Museum
 • สถานที่ต้องไป : Trafalgar square, St. Pauls, Millennium Bridge, House of Parliament, Westminster Abby, London Eye, Platform 9¾ at King’s Cross, Hyde park,
  Tower of London (เข้าชม), Tower Bridge, & Buckingham Palace
 • ด้านความตื่นเต้น : London Dungeon, Emirate Air Line, BA Tower – Brighton, Chelsea football club
 • ด้านธรรมชาติ : Golders Hill Park, Belmont Farm
 • ด้าน Shopping : Lego Shop, M&M, Souvenir, Hamleys Toy Shop
 • ต่างจังหวัด : Cambridge, Brighton