โครงการ SC2 เรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London

โครงการ SC2 เรียนภาษาอังกฤษ 2 สัปดาห์ ใน London 7-14 เมษายน 126,900 บาท

  • เรียนภาษาอังกฤษช่วงเช้า ทัศนศึกษาช่วงบ่าย
  • พักในโรงเรียน North West London
  • ท่องเที่ยวในลอนดอน และเมืองใกล้ลอนดอน
  • ด้านการศึกษา : Natural History, Science, and British Museum
  • สถานที่ต้องไป : Trafalgar square, St. Pauls, Millennium Bridge, House of Parliament, Westminster Abby, London Eye, Hyde park, Platform 9¾ at King’s Cross,
    Tower of London, and Tower Bridge
  • ด้านความตื่นเต้น : London Dungeon – บ้านผีสิงของลอนดอน
  • ด้าน Shopping : Lego Shop, M&M , Souvenir, Hamleys
  • ต่างจังหวัด : Cambridge