Our Services - บริการของเรา

Ground Tour Operator – UK

การเดินทางที่ราบลื่นเริ่มจากการวางแผนที่ดี โดย ByLondoner รับออกแบบการเดินทางว่าเที่ยวที่ไหนจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์ที่อยู่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และทำงานในแวดวงการท่องเที่ยวมากว่า 8 ปี มาออกแบบการเดินทาง

Private Organiser

สำหรับบางครอบครัว หรือบริษัทในประเทศไทย ByLondoner สามารถจัด Pricate Tour ใด้ เราเริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะไปท่องเที่ยว ไปจนถึงการจองโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมบริการ Local Guide

Private Local Guide

สำหรับบริษัททัวร์ หรือกลุ่มผู้เดินทางที่มีความต้องการ Local Guide จะทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเดินทางเข้าเมือง การประสารงานกับร้านอาหาร โรงแรม รถโค้ช การให้คำแนะนำในการเลือกชื้อของ และการทำ VAT Refund

บทความ จาก ByLondoner สำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวในอังกฤษ

เที่ยวลอนดอนเดินทางอย่างไร

ลอนดอน (London) เป็นหนึ่งในที่หมายของใครหลาย ๆ คนที่ซักวันนึงจะได้มาเยือนมหานครแห่งนี้ ลอนดอนนมีระบบสาธารณะที่หลากหลายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น แท็กซี่ Black Cab ที่คุณจะเรียกรถจากไหนก็ได้ หรือ แท็กซี่แบบใช้ App เรียกเช่น Uber รถไฟใต้ดินแบบ Underground รถไฟแบบวงแหวนรอบนอก Overground รถเมล์ (Bus) เรือล่องแม่น้ำ วันนี้ By...