Monday, October 2, 2023

Our Services - บริการของเรา

Ground Tour Operator – UK

การเดินทางที่ราบลื่นเริ่มจากการวางแผนที่ดี โดย ByLondoner รับออกแบบการเดินทางว่าเที่ยวที่ไหนจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์ที่อยู่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และทำงานในแวดวงการท่องเที่ยวมากว่า 8 ปี มาออกแบบการเดินทาง

Private Organiser

สำหรับบางครอบครัว หรือบริษัทในประเทศไทย ByLondoner สามารถจัด Pricate Tour ใด้ เราเริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะไปท่องเที่ยว ไปจนถึงการจองโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมบริการ Local Guide

Private Local Guide

สำหรับบริษัททัวร์ หรือกลุ่มผู้เดินทางที่มีความต้องการ Local Guide จะทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ กับกลุ่มเดินทาง ที่ไม่ใหญ่มากนัก คำแนะนำและการจัดการเช่น การเดินทางเข้าเมือง การประสารงานกับร้านอาหาร โรงแรม รถโค้ช การให้คำแนะนำในการเลือกชื้อของ

สถานที่เที่ยว

สนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งในสหราชอาณาจักร (UK)

การทัวร์สนามฟุตบอลหรือเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นอีกรายการที่จะขาดไม่ได้สำหรับทัวร์คนไทยที่ทาง ByLondoner จัดบ่อย ๆ...

อาหารการกิน

เบียร์และวัฒนธรรมอังกฤษ

เบียร์เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมอังกฤษมานานหลายศตวรรษ โดยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเรื่องราวย้อนหลังไปถึงยุคกลาง ที่ดื่มน้ำอาจจะป่วยได้เลยกินเบียร์ดีกว่า ทุกวันนี้...

พี่พัก โรงแรม

สิ่งที่ต้องรู้

สิ่งที่ควรรู้

เกี่ยวกับการเดินทาง

บินตรงจากไทยไปอังกฤษ vs เปลี่ยนเครื่อง

การบินตรงจากประเทศไทยไปสหราชอาณาจักรเทียบกับการแวะพักเครื่องมีข้อได้เปรียบและข้อควรพิจารณาที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเดินทางควรคำนึงถึงเมื่อวางแผนการเดินทาง ทั้งสองตัวเลือกมีข้อดีในตัวเอง และท้ายที่สุดตัวเลือกก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ...

ภาษาอังกฤษควรรู้