Our Services - บริการของเรา

Ground Tour Operator – UK

การเดินทางที่ราบลื่นเริ่มจากการวางแผนที่ดี โดย ByLondoner รับออกแบบการเดินทางว่าเที่ยวที่ไหนจึงจะเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์ที่อยู่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และทำงานในแวดวงการท่องเที่ยวมากว่า 8 ปี มาออกแบบการเดินทาง

Private Organiser

สำหรับบางครอบครัว หรือบริษัทในประเทศไทย ByLondoner สามารถจัด Pricate Tour ใด้ เราเริ่มต้นตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะไปท่องเที่ยว ไปจนถึงการจองโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมบริการ Local Guide

Private Local Guide

สำหรับบริษัททัวร์ หรือกลุ่มผู้เดินทางที่มีความต้องการ Local Guide จะทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเดินทางเข้าเมือง การประสารงานกับร้านอาหาร โรงแรม รถโค้ช การให้คำแนะนำในการเลือกชื้อของ และการทำ VAT Refund

บทความ จาก ByLondoner สำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวในอังกฤษ

การเตรียมความพร้อมของ ร้านอาหาร ผับ บาร์ takeaway

รัฐบาลอังกฤษได้ออกแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะเปิดร้านอาหาร pub บาร์ ต่าง ๆ อีกครั้งในวันที่ 4 ก.ค 2020 ร้าน Kapook EU Money Transfer และ ByLondoner จึงแปลเอกสาร และบันทึกออกมาเป็น Clip ให้เจ้าของร้าน และพนักงานได้ศึกษา เพื่อที่จะเปิดร้านค้าได้ โดยสรุปคือ -ร้านที่มีพนักงาน มากกว่า 5 คนต้องทำ...